Menu

Jak tworzyć akapity w Wordzie

2 lata temu

Wcięcie jest pomocnym sposobem wskazania początku nowego akapitu w dokumentach programu Word. Wcięcia są szczególnie przydatne, gdy chcesz zawinąć tekst wokół obrazów. Najpierw zaznacz akapit, który ma być wcięty. Na karcie Układ kliknij strzałkę Wcięcie w lewo. Następnie kliknij strzałkę w górę, aby zwiększyć głębokość wcięcia. Wpisz wartość w polu Lewy, aby ustawić głębokość wcięcia. Powtórz te czynności dla wszystkich akapitów. Niżej zamieszczone porady mogą być szczególnie przydatne, jeśli pracujesz z domu (a skoro praca z domu – zajrzyj na stronę https://portalfranczyza.pl/franczyza-w-domu/ aby dowiedzieć się, jak działa franczyza w domu).

Lewy margines jest ustawiony na jeden cal po lewej stronie papieru. Możesz również użyć znacznika wcięcia, który składa się z trójkąta i prostokąta. Elementy te zostaną dogłębnie wyjaśnione później. Wcięcie to prosty sposób na stworzenie przerwy w tekście. Możesz również użyć stylu wcięcia do utworzenia stylu nagłówka. Po skonfigurowaniu stylu nagłówka możesz dostosować wielkość wcięcia i wyrównanie, klikając odpowiedni wskaźnik wcięcia.

Następnie przejdź do karty Strona główna i kliknij grupę Akapit. Zobaczysz, że grupa Indent zawiera dwa przyciski – jeden do zwiększania wcięcia i jeden do zmniejszania wcięcia. Kliknij odpowiedni przycisk, aby ustawić wartość wcięcia. Możesz również edytować odstępy między akapitami, zmieniając wartości w grupie Paragraph. Łatwo jest edytować wartości wcięcia w programie Word, korzystając z następujących wskazówek:

Po wybraniu wyrównania należy wyrównać akapit zgodnie z jego orientacją. W programie Word możesz dostosować wyrównanie akapitu, klikając „Wyrównaj do lewej”, „Wyśrodkuj” lub „Wyśrodkuj do prawej”. Jeśli chcesz wyrównać akapit z jego symetrią, możesz również wyrównać ostatnią linię akapitu, naciskając klawisze „Shift” i „Enter”. Po wybraniu wyrównania akapitu możesz kontynuować pisanie.

Aby wyrównać akapit, wybierz jego styl wyrównania. Istnieją dwa rodzaje wyrównania: wyrównanie do prawej i do lewej. Wyrównanie do prawej wyrównuje lewe końce wierszy. Wyrównanie środkowe wyrównuje punkty środkowe linii. Styl wyrównania można zmienić, klikając przycisk w grupie Akapit. Aby zwiększyć długość linii, można zastosować dłuższy margines. Wyrównanie justujące oznacza jednak, że wszystkie linie są wyrównane.

Odstępy między liniami są kluczowym aspektem projektowania dokumentu. Zwiększenie go sprzyja czytelności, natomiast zmniejszenie zwiększa ilość tekstu na stronie. Odstępy między akapitami można również zmienić za pomocą paska narzędzi formatowania. Możesz ustawić go na 1,5 lub podwójny odstęp. Możesz również dostosować odstępy za pomocą punktów. Word do mierzenia odstępów używa jednostek punktowych i mierzy je w punktach. Na przykład wysokość linii to 12 punktów. Podobnie wielokrotne odstępy to ilość linii pomiędzy dwoma wierszami.

W ten sam sposób możesz również wstawiać w Wordzie podziały stron, używając opcji Zachowaj z następnym akapitem. Opcje te zapobiegają dzieleniu akapitów na strony i mogą pomóc w utrzymaniu ich na jednej stronie. Możesz również użyć opcji Keep Lines Together, aby utrzymać linie razem między akapitami. Jeśli jednak chcesz użyć opcji Zachowaj z następnym akapitem, najlepiej jest zachować je na jednej stronie, a nie na dwóch.

Podobne tematy

Zostaw Odpowiedź

Zostaw Odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *